Regnskabsmedarbejder (kordegn) søges til travlt regnskabskontor

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Regnskabsmedarbejder (kordegn) til fælles regnskabsfunktion

En stilling som regnskabsmedarbejder (kordegn) ved Den fælles regnskabsfunktion i Aalborg Vestre Provsti er ledig til besættelse pr. 1. august 2024.

Stillingen er på 30 timer pr. uge i gennemsnit.

Den fælles regnskabsfunktion fører for tiden regnskab for 7 menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti.

Der er i forvejen en regnskabsfører på fuld tid, og vi søger endnu en medarbejder til at løse opgaverne på regnskabskontoret.

Regnskabsfunktionen udfører bl.a. følgende opgaver for menighedsrådene:

  • Indberetning af løn for menighedsrådenes ansatte
  • Regnskabsføring, herunder budgetlægning samt udarbejdelse af rapporter og evt. delregnskaber (fx byggeregnskaber)
  • Diverse registreringer og indrapporteringer på arbejdsgiverportaler, fx virk.dk, easy.dk
  • Assistere ved administration af menighedsrådenes digitale postkasser (e-boks)

Vi forventer, at du:

  • Har en regnskabsmæssig baggrund
  • Er fleksibel i forhold til arbejdstider
  • Er meget serviceminded
  • Kan lide at have travlt i perioder
  • Kan arbejde selvstændigt
  • Har god ordenssans

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aalborg Vestre Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Pt. er der indgået samarbejdsaftale med Dall-Ferslev-Volsted, Godthåb, Sønderholm-Frejlev, Nørholm, Lundby-Farstrup-St. Ajstrup, Nibe-Vokslev og Svenstrup sogne.

Ansættelse sker ved Godthåb Sogns Menighedsråd. Det primære arbejdssted er kontor på Dommergården i Nibe, Grydstedgade 10, 9240 Nibe.

Der ønskes en medarbejder med kendskab til regnskabsopgaverne som de primære.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819,38 -

378.250,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.915,66 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lene Berg på telefonnummer 26350970.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand Lene Berg på mail: 8333fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være formanden i hænde senest den 5. juni 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24.
Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

GODTHÅB KIRKEKASSE, Snebærvej, 9230 Svenstrup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053315

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet