Fastansat pædagog til naturbørnehaven Henry - Vær med til at skabe en bæredygtig og udviklende hverdag

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Fastansat Pædagog til Børnehaven Henry

Dagtilbud Svenstrup, Børnehaven Henry søger en 32 timers pædagog i fast stilling, med tiltrædelse d. 1. september eller snarest derefter.

Der vil løbende være mulighed for ekstra timer ved ferie og sygdom, og i de perioder hvor børnetallet er højest, kan stillingen blive på 35-37 timer, hvis det ønskes.

Børnehaven Henry er en 40-50 børns børnehave, beliggende i naturskønne Godthaab og i tæt forbindelse til sø, stier og skovområde. Vi har gode indendørs og udendørs rammer, og er medlem af ”De grønne spirer”, hvor vi arbejder målrettet med bæredygtighed og natur – og arbejder for at bruge uderummet på legepladsen samt det nærliggende naturskønne Godthaab, som fundament for at vække børnenes nysgerrighed og engagement for naturen. 

Vi har hele 3 bålpladser på legepladsen, og elsker at være kreative og skabe miljøer med plads til nærvær og fordybelse – også i uderummet.

I børnehaven Henry arbejder vi ud fra ICDP-principperne for anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation. Derudover deltager hele personalegruppen i Aalborg Kommunes udviklingsforløb kaldet NEST, fra september 24 til april 25.

Vi vægter relations arbejdet højt, da vi tror på den bedste udvikling sker i mødet med hinanden, og at børn har brug for at blive set og mødt både anerkendende, støttende og omsorgsfuldt, samtidig med at den voksne bærer ansvaret for relationen og er forudsigelig og tydelig i sin kommunikation.

Vi er i fuld gang med at revidere vores pædagogiske praksis – så vi går fra 3 aldersopdelte grupper til 2 grupper med fuld aldersintegration, og den proces kan du være med til at præge og videreudvikle, da vi starter vores nye struktur fra august 2024. 

Vi planlægger dagligdagen og aktiviteterne ud fra de 3 læringsrum, og bruger den pædagogiske læreplan som omdrejningspunkt i grupperne. 

Vi kan tilbyde:

 • En alsidig personalegruppe med høj faglighed, der vægter det gode samarbejde og social kapital højt.
 • En institution med mange muligheder og spændende udfordringer, hvor vi løfter i flok og er sammen om at skabe den bedst mulige dagligdag for vores børn.
 • En kultur, hvor der er plads til at udfolde sig både fagligt og kreativt, og hvor følgeskabet gives og afføder nye ideer.
 • Et hus hvor den ressource orienterede relations pædagogik er fundamentet for vores pædagogiske arbejde.

Vi ønsker ansøgere der:

 • Har en pædagogisk uddannelse.
 • Har kendskab til eller erfaring med at arbejde ud fra ICDP eller NEST
 • Kan planlægge og strukturere dagligdagen baseret på de mål og visioner, der sættes for den aktuelle børnegruppe – med udgangspunkt i den ny styrkede læreplan.
 • Er stærk i relations pædagogikken og evner at yde positiv ledelse af børnegruppen
 • Prioriterer et positivt og tæt forældresamarbejde, med fokus på forældrene som en ressource omkring barnet.

 

Ansættelsesudvalget ser frem til ansøgere, der i deres ansøgning beskriver:

 • Hvordan du konkret arbejder med den ressource orienteret tilgang til barnet som understøtter dets positive udvikling?
 • Hvilke erfaringer har du med at understøtte børn med særlige behov i deres trivsel og udvikling?
 • Hvilke tanker gør du dig i omkring forældresamarbejdet?
 • Hvilke kompetencer besidder du, i forhold til at understøtte samarbejdet med dine kollegaer?
 • Hvordan arbejder du med positiv gruppeledelse?
 • Hvad brænder du for, i dit pædagogiske arbejde – pædagogisk / aktivitetsmæssigt?

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er omfattet af lokal løn. Grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende regler mellem KL og BUPL.

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder 

Eva Brøndum på Tlf: 31 99 04 19.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 27. juni 2024.  

Der holdes ansættelsessamtaler tirsdag d. 2. juli fra kl. 13:00.


Forud for ansættelse, indhenter vi reference.
Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (32-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

www.aalborg.dk, Tostrupvej 13, 9230 Svenstrup J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 27-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068870

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet