Afdelingslæge Øjenafdelingen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Afdelingslæge til Øjenspecialet

En stilling som afdelingslæge ved Øjenspecialet, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. august 2023 eller efter nærmere aftale.

Vi søger en speciallæge i oftalmologi til subspecialisering. Der er flere mulige kombinationer af subspecialer og stillingen inkluderer deltagelse i afdelingens øvrige drift, herunder funktionen som bagvagt.

Der er gode muligheder for at deltage i internationale møder og studiebesøg med videre.

Der er mulighed for at få afsat tid til udvikling og forskning. Ansøgere opfordres derfor til at beskrive eventuelle planer, projekter, tanker og overvejelser i den sammenhæng.

I overensstemmelse med Region Nordjyllands ansættelsespolitik bedes venligst anført referencer.

Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til cheflæge Anders Kruse tlf. 97 66 26 28 eller e-mail: anders.kruse@rn.dk

Ansøgningen stiles til cheflæge Anders Kruse og sendes via Emply.
Ansøgningsfrist er den fredag den 16. Juni 2023. 12.00. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 22. Juni efter klokken 15.FUNKTIONSBESKRIVELSE
Stillingsbetegnelse                   Afdelingslæge
Ansættelsessted                        Region Nordjylland
Tjenestested                               Øjenspecialet, Aalborg Universitetshospital
Organisatorisk placering         Cheflæge, Øjenspecialet
(nærmeste overordnede)
Ansættelsesform                       Overenskomstansat

AFDELINGSPROFIL
Øjenspecialet ved Aalborg Universitetshospital betjener primært borgerne i Region Nordjylland.
Indlagte patienter plejes på et sengeafsnit, der også rummer patienter fra Øre-næse-hals-
afdelingen, Kæbekirurgisk Afdeling og Neurokirurgisk Afdeling.
Der er i alt ca. 60.000 ambulante besøg årligt.

Afdelingen er bemandet med omkring 40 læger.

Overlægerne fungerer i betydelig grad på subspecialiseringsniveau og afdelingens funktioner dækker størstedelen af oftalmologien, således medicinsk og kirurgisk vitreoretionologi, børneoftalmologi, neurooftalmologi, elektrofysiologi, katarakt, glaukom, uveitis, eksterna, skelen, korneokonjunktivale lidelser.
Desuden foregår der forskning, udvikling og undervisning. Afdelingen underviser medicinstuderende og sundhedsteknologistuderende.

Afdelingen har alle hoved- og regionsfunktioner i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning.

Afdelingen samarbejder aktuelt med Institut for Syn og Hørelse i Region Nordjylland, specialafdelinger på Aalborg Universitetshospital, de øvrige øjenafdelinger i Videreuddannelsesregion Nord samt de øvrige universitetsøjenafdelinger.

HOVEDFUNKTION
Arbejdsopgaver:
Fagligt område
Afdelingslægens hovedopgave er at deltage i afdelingens drift og samtidig opnå større rutine i udvalgte dele af oftalmologien med henblik på subspecialisering. Subspecialiseringen foregår efter nærmere aftale og sideløbende med tjenestegøring i afdelingens drift afhængigt af den aktuelle sammensætning af patientklientellet.


I tilslutning til arbejdsområdet driver afdelingslægen ambulant virksomhed, superviserer yngre lægers indsats, medvirker til planlægningen af yngre lægers funktion og uddannelse, deltager i den løbende opdatering af afdelingens kliniske vejledninger og fungerer som klinisk vejleder for yngre læger under uddannelse.

Afdelingslægen indgår i teamarbejdet med relevante faggrupper i specialet og arbejder med patientens team og inddragelse af patienter og deres pårørende.

Administration og ledelse
Ledelsesmæssige, administrative og repræsentative funktioner foregår i princippet efter delegation.

Afdelingslægen kan således efter særlig, forudgående aftale repræsentere afdelingen i forskellige sammenhænge i forbindelse med møder etc.

Det påhviler afdelingslægen at medvirke til, at der foretages registrering af virksomheden inden for hans/hendes arbejdsfelt.

Afdelingslægen kan alt efter interesse påbegynde en lederuddannelse.

Planlægning, udvikling og uddannelse
Afdelingslægen samarbejder med skemalæggerne og kollegerne om udarbejdelsen af en plan for afdelingslægens arbejde.

Afdelingslægen medvirker til udarbejdelse af afdelingens målsætninger og strategier.

Afdelingslægen medvirker til, at der udføres kvalitetsudvikling og metodeudvikling inden for vedkommendes arbejdsområder.

Afdelingslægen medvirker til, at de fornødne vejledninger til patienter og til afdelingsinstruksen vedrørende arbejdsområdet udfærdiges og revideres.

I egenskab af klinisk vejleder samarbejder afdelingslægen efter behov med den uddannelsesansvarlige overlæge, den uddannelseskoordinerende yngre læge m.fl. om at finde passende patienter og supervision til yngre læger under uddannelse.

Afdelingslægen skaber sig et kollegialt netværk og deltager i passende omfang i relevante møder, kurser, kongresser og studieophold med henblik på at følge med i og bidrage til fagets udvikling.

KVALIFIKATIONER
Speciallæge i øjensygdomme 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://rn.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=9fa1f878-c7cc-44c4-9ef3-8b915cc702e0

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5839708

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet